Videokonsultasjon

Om du har avtalt videokonsultasjon med din fastlege, kan du følge denne oppskriften

1. Gå til https://join.nhn.no

2. Skriv inn navnet ditt

3. Sjekk at du ser deg selv og at indikator for lyd (grønn linje) beveger seg når du snakker. Dersom du skal benytte eksternt kamera og mikrofon må du endre dette ved å trykke på de tre prikkene til høyre (innstillinger). Velg aktuell lyd- og bildekilde

4. Klikk på det grønne videosymbolet for å starte en videosamtale

5. Skriv inn møteromsadressen/møteroms-ID, i neste steg taster du inn PIN-koden for din lege:

   Dr. Tarjei Skotheimsvik:     Møteroms-ID: 91007359, PIN: 2639

   Dr. Mudde:                           Møteroms-ID: 91971953, PIN: 6721

   Dr. Martin Skrove:              Møteroms-ID: 91145977, PIN: 6745

   Dr. Signe S. Nordby:          Møteroms-ID: 91655042, PIN: 7747

   Dr. Håvard Jendem:           Møteroms-ID: 91915212, PIN: 2206

   Dr. Siril Haug:                     Møteroms-ID: 91164399, PIN: 2479

   Dr. Trine Skårland:             Møteroms-ID: 91421248, PIN: 2134