Kontaktopplysninger


Adresse:  

Legekontoret Molde Brygge Julsundvegen 2, 

6412 Molde

Nettside: 

www.moldebrygge.no


Telefon sentralbord:
71 24 94 60 

Åpningstid telefonlinje:
08.30-12.00 og 13.00-15.00

Torsdag åpner telefonlinjen kl 09.00


Nødnummer:

71 24 15 79


Legevakt:

116 117 


Ved øyeblikkelig hjelp: 

113

Bestilling på nett

Vi benytter Helsenorge.no som er en offentlig helseportal utviklet av Direktoratet for E-helse. Det er også mulig å laste ned egen app på GooglePlay eller Appstore. Løsningen gjør det mulig å kontakte legekontoret på følgende måter:


Bestille time
For fysisk legekonsultasjon eller for videokonsultasjon. Bestill time direkte på nettet eller send forespørsel om legetime.

Fornye resept
Be om fornyet resept på dine faste legemidler.

eKonsultasjon
E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten.
Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.
Svar innen ca 5 dager.


eKontakt
Besvares av helsesekretærene på kontoret, f.eks spørsmål om transport, adgang til legekontoret o.l.


Helsenorge tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg og dine pårørende med å holde oversikten over din helsesituasjon, rettigheter og behandling.

Her finner du sikre, digitale helsetjenester. Det er bare du som har tilgang til helseopplysningene dine, med mindre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne.