INFLUENSAVAKSINERING 2022/2023

21.10.2021


Vi har nå drop-in timer for våre pasienter som ønsker å få satt influensavaksine. Meld deg i skranken ved ankomst, så får du time på laboratoriet.

Vaksina koster kr 300,- for alle.


Man kan bestille time på vanlig måte via www.helsenorge.no  Velg da Influensavaksinering og velg enten mandag eller onsdag i uke 43. Man kan også booke time ved å ringe legekontoret.


 NB: Vi vaksinerer kun pasienter som har fastlege ved Legekontoret Molde Brygge. 


Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år. Disse bør ta kontakt med sin lege for vurdering av vaksine - og ikke bestille time på Moldehallen. 
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


Kilde: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/